Text Box: Marivan Physics Society
           	                        براي هرچه بهتر شدن مطالب سايت با ما تماس كيريد       
                          استفاده از مطالب با درج منبع اصلي بلامانع است
Text Box: webmaster@marivanp.4t.com
Hemen_showkati@yahoo.com
با ما تماس گیرید

صخره هاي مريخي زماني زير آب بوده است

آژانس فضانوردي آمريكا مي گويد كه آن بخش از مريخ كه كاوشگر آپورچيني در آن فرود آمده است زماني زير آب بوده است.

مريخ نورد آپورچونيتي (فرصت) بيش از يك ماه قبل در گودال كوچكي در مجاورت خط استواي مريخ در منطقه اي كه به "مريدياني پلنوم" موسوم است فرود آمد.

ناسا مي گويد در صخره هاي اين ناحيه كه لايه لايه هستند، نشانه هاي غيرقابل ترديدي از تماس آنها با مقدار زيادي آب در گذشته به چشم مي خورد.

ادامه ...

كشف دورترين كهكشان شناخته شده

با كمك تلسكوپ فضايي هابل و اثر عدسيهاي گرانشي دورترين شي كيهاني كه تا كنون رصد شده است را ثبت كردند يك تيم بين المللي از اخترشناسان ركورد جديدي در ثبت دورترين اجرام عالم به دست آوردند. دورترين كهكشان كيهان كه تا كنون شناخته شده است در فاصله اي حدود 13 ميليارد سال نوري از ما فاصله دارد و بدين ترتيب ما نوري از آن را دريافت كرده ايم كه سفر خود را هنگامي آغاز كرده است كه تنها 750 ميليون سال از مهبانگ گذشته بود و جهان تنها 5 درصد سن فعلي خود را داشته است.

ادامه ...

ماده و ضد ماده

ضد ماده يا پاد ماده فقط دركتاب هاي علمي تخيلي نيست كه نقش بزرگي را به عهده دارد بلكه واقعاً وجوددارد براي تمام ذرات   پاد ذره يافت شده است . ضد الكترونها كه پو ريترون نيز ناميده مي شوند مانند الكترونها ي معمولي منفي نيستند ،بلكه داراي بار مثبت هستند ولي جرم آنها برابر با جرم الكترونهاست ضد پروتونها داراي بار منفي هستند ماده و ضد ماذه نمي توانند يكديگر را تحمل نمايند مثلا هر گاه يك الكترون با يك ضد الكترون برخوردكند هر دو متقابلاَ يكديگر را منهدم ميكنند و به انرژي يا به عبارت دقيق تر به دو ذره تشعشي بدون جرم يا به 2كوانت تبديل مي شوند .

ادامه ...تيمی از منجمان اروپايی ادعا می کند که نخستين عکس مستقيم از سياره ای در خارج از منظومه شمسی را تهيه کرده است.

به گفته اخترشناسان اين "سياره خارجی" در اطراف ستاره ای به نام "جی کيو لوپ" (GQ Lup)، که نوع جوانتر خورشيد است، می گردد., ساير پژوهشگران در گذشته ادعاهای مشابهی را مطرح کرده اند اما برخی دانشمندان به اين ادعاها بدبين هستند و می گويند که اين عکس ها تنها نشان دهنده اشيايی است که از نقطه نظر زمينی ها با ستاره مورد نظر در يک امتداد قرار گرفته است، نه اينکه دور آن بگردد.

اما تيم تحت سرپرستی رالف نوهاسر طی مقاله ای در نشريه "نجوم و اخترفيزيک" می گويند اطمينان زيادی دارند شيئی که در مجاورت "جی کيو لوپ" مشاهده کرده اند يک سياره است. "جی کيو لوپ" در فاصله 400 سال نوری زمين، در ناحيه ای که ستارگان تازه در آن متولد می شوند، قرار دارد. منجمان می گويند از سال 1999 تاکنون سرگرم رصد و بررسی "سياره ای " که در اطراف جی کيو لوپ می گردد بوده اند. تيم محققان برای مطالعات خود از عکس های رصدخانه جنوبی اروپايی موسوم به "وی ال تی" در شيلی، تلسکوپ فضايی هابل و تلسکوپ ژاپنی سوبارو در هاوايی استفاده کرده اند. جوان بودن اين منظومه باعث شده است سياره نسبتا داغ باشد. اين مساله به تيم محققان کمک کرد سياره را در نور خيره کننده ستاره رديابی کنند. اين سياره از ستاره مرکزی فاصله زيادی دارد که تقريبا 100 برابر فاصله زمين از خورشيد است. اين مساله نيز به محققان کمک کرد بتوانند نور دو شیء را از يکديگر تفکيک کنند. منجمان طی يک دهه گذشته در حدود 130 سياره خارجی را رديابی کرده اند، که وجود آنها نه به طور مستقيم، بلکه از "تکان هايی" که با اعمال جاذبه در ستاره مرکزی ايجاد می کنند استنباط شده است. محدوديت های فنی و ضعف تکنولوژی، رويت سيارات خارجی به صورت مستقيم را بسيار دشوار می سازد. اما انتظار می رود با پرتاب نسل بعدی تلسکوپ های فضايی در دهه آينده امکان مشاهده مستقيم آنها فراهم شود. برخی از دانشمندان اين مساله را که شیء مجاور "جی کيو لوپ" يک سياره است زير سوال برده اند. پرفسور مارک مک کاگرين از دانشگاه اکستر در بريتانيا گفت او در مورد جرم اين شیء، که به اقرار تيم محققان ممکن است تا 42 برابر مشتری باشد، نگرانی هايی دارد. وی گفت: "تقريبا کليه مدل های نظری جرم اين شیء را چيزی ميان 15 تا 40 برابر مشتری رقم می زند. بنابراين احتمال غالب اين است که يک کوتوله قهوه ای (يک ستاره سوخته) باشد نه يک سياره." منجمان اروپايی درحالی خبر از تهيه عکس مستقيم از يک سياره خارجی می دهند که در حدود دو هفته قبل دو تيم از ستاره شناسان گفتند برای نخستين بار نور اشيايی را در خارج از منظومه شمسی رديابی کرده اند که به اعتقاد بسياری متعلق به سياراتی است که حول ساير ستارگان می گردند         

BBCمنبع